Entrenador
Entrenador
Ivan Chacon
Chafie Bouhmidi
Porter
Jugador
Joel Rodríguez Andreu
Raul Aguayo Jimenez
Jugador
Jugador
Pol Martinez del Cojo
Ian Rodriguez Sanchez
Jugador
Jugador
Arnau Busoms Rufian
Eric Marin Lopez
Jugador
Jugador
Eryk Jimenez Cuesta
Yzan Jimenez Cuesta